Podzimní slevová AKCE !! Navštivte  kategorii Akce bonusový program , mimo klasické SLEVY za  nákup u newsport.cz, navíc slevy až 2700 Kč.

Nákupní a reklamační řád

Obchodní podmínky firmy Tomáš Věntus - newsport.cz

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní
smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“ nebo také „zákazník“) prostřednictvím internetového
obchodu, který je provozován firmou Tomáš Věntus (newsport.cz). na webové stránce umístěné na internetové adrese www.newsport.cz
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či
osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před
ustanoveními obchodních podmínek.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém
jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu
účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní
smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

Ochrana osobních údajů e-shopu newSPORT.cz

1.

Prodávají Tomáš Věntus se sídlem Procházkova 1435/17, IČ 47200316, DIČ CZ7003095440 zapsaná u příslušného úřadu podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Opavy (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:


- jméno, příjmení
- e-mailovou adresu
- telefonní číslo
- adresu/sídlo

2.

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.


Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.


3.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.


4.

Zpracování osobních údajů je prováděno Tomášem Věntusem tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 

Railsformers s.r.o ,poskytující webhosting a technické zazemí pro newsport.cz, sídlem Technologická 372/2, Ostrava -Pustkovec, 708 00,

IČ 24704440, DIČ CZ24704440

Seven Sport s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, Praha 3, 130 00, IČ 26847264 DIČ CZ26847264

Seven Sport s.r.o. objednávky, odeslání zboží, reklamce, Dělnická 957, Vítkov, okr.Opava 74901,sklad, distribuce, prodejna, vedení společnosti

Insportline Stores s.r.o. Strakonická 1151/2c  Ič.24772143,Dič.CZ24772143, Praha 5, 150 00, prodejny Praha, Ostrava, Brno


Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.


5.

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese prodej@newsport.cz.


6.

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky newsport.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:


 

Měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

Základní funkčnosti webových stránek Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je    možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení.

Vaše námitka bude  vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu    webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA


7.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto

nařízením,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

2. Potvrzení objednávky

 

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení přijetí objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání objednaného zboží budete taktéž
informováni e-mailem. Pro potvrzení Vás u některých objednávek (např. při odběru většího množství apod.) zkontaktujeme telefonicky.


3. Zrušení objednávky

 

Po vytvoření objednávky již nelze objednávku zrušit (nebo jakkoliv změnit), neboť už může dojít k přípravě a expedici zboží k zákazníkovi a zboží může být již předáno přepravci.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit (nepřijmout) objednávku nebo její část v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává nebo se
výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího
za účelem dohody o dalším postupu. Pokud již kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět.

 

4. Dodání daňového dokladu a záručního listu

 

Daňový doklad(faktura) je zasílán v elektronické podobě na email uvedený v objednávce. max. do 2 dnů od odeslání objednávky.

Záruční list výrobce, pokud je výrobcem dodáván, zasíláme již potvrzený společně se zbožím. U zboží, které neobsahuje originální záruční list výrobce, slouží jako záruční list daňový doklad, a to za předpokladu, že obsahuje všechny potřebné údaje (jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu,
nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu).
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití
komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory,
apod.) si hradí kupující sám.

 

5. Platba

 

Prodávající umožňuje zákazníkovi uhradit předem sjednanou cenu (za zboží a jeho přepravu k zákazníkovi) výběrem jedné z níže uvedených
poskytovaných možností platby:

 

Dobírkou - hotově - platbu provedete hotovostně při převzetí zboží od dopravce (kurýra). Se zbožím dopravce současně předá
doklad o zaplacení požadované částky za zboží.

 

Platební kartou - online - po odeslání objednávky budete přesměrováni na zabezpečené online rozhraní pro platbu kreditní
kartou. Jedná se o nejrychlejší způsob platby.

 

Bankovním převodem - platbu provedete standardním bankovním převodem na náš účet (číslo účtu a variabilní symbol obdržíte

v potvrzujícím emailu objednávky). Zásilka bude odeslána až po přijetí částky na náš účet. Právě z důvodů čekání na přijetí platby
(1-2 dny) je nutné počítat se zpožděním v expedici Vaší objednávky. Z tohoto důvodu platbu bankovním převodem spíše nedoporučujeme.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Bude-li kupní smlouva uzavřena bez současné fyzické přítomnosti stran (tedy prostřednictvím „prostředku komunikace na dálku“) nebo
směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, má zákazník (kupující) právo odstoupit od
kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne:

 

- uzavřením smlouvy
- jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
- jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
- jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, pak ode dne převzetí první dodávky zboží.  

 

Odstoupit od smlouvy je možné zasláním písemného odstoupení od smlouvy na adresu sídla prodávajícího nebo předáním odstoupení od
smlouvy na prodejně anebo prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který naleznete zde.
Po doručení odstoupení od smlouvy (zaslaného prostřednictvím formuláře) zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí takovéhoto
odstoupení od smlouvy v textové podobě.


6. Cena a druhy dopravy:

 

V současné době nabízíme přepravu zboží se společnostmi, PPL, PPL-večerní doručování, PPL- Sprint, PPL-Parcelshop, Česká Pošta-balík do ruky, Česká pošta-balík na poštu, DPD. Dále nabízíme osobní odběry na prodejnách(cena služby je 29 kč.). V 3. kroku nákupního košíku zvolte Vámi preferovaného dopravce z nabízených možností, nebo osobní odběr na prodejně (seznam nabízených druhů dopravy se liší v závislosti na velikosti a hmotnosti zboží Vaší objednávky).Systém automaticky rozpozná jakou možnost dopravy mám přiřadit k danému produktu.

Dodavatel si vyhrazuje u konkrétní zásilky právo změny přepravce zboží a to v rámci optimalizace a zrychlení procesu dodání zboží zákazníkovi!

Pokud zvolil koncový zákazník přepravce, jehož cena za přepravu je vyšší než cena přepravce, kterým byla zásilka přepravena, má zákazník právo písemně nebo telefonicky požádat o vrácení rozdílu ceny. 

PPL 

- cena přepravy: 79 Kč s DPH
- cena dobírky:   30 Kč s DPH  
- PPL - lze přepravovat balíky od hmotnosti  0 Kg do 50 Kg.
- platba za zboží probíhá převodem nebo v hotovosti řidiči; řidič Vám vystaví doklad o zaplacení;
- probíhají min. 2 pokusy o kontaktování příjemce před doručením zásilky;-
- při nezastižení Vás bude kontaktovat přepravní firma a dohodne nový termín dodání;
- telefonicky lze získat číslo k online sledování zásilky na internetu
- přepravce je povinen doručit zásilku za první uzamykatelné dveře (tato služba se vztahuje pouze na balíky nikoliv na paletovou přepravu)
- doručování probíhá zpravidla od (8:00 - 18:00 hod.)


PPL - večerní doručování

- cena přepravy: 79 Kč s DPH
- cena dobírky:   30 Kč s DPH  
- PPL- večerní doručování - lze přepravovat balíky od hmotnosti  do 50 Kg.
- platba za zboží probíhá převodem nebo v hotovosti řidiči; řidič Vám vystaví doklad o zaplacení;
- přepravce je povinen doručit zásilku za první uzamykatelné dveře (tato služba se vztahuje pouze na balíky nikoliv na paletovou přepravu)
- ve vybraných lokalitách je možnost  večerního doručení (17:00 - 21:00 hod.). Večerní doručování se nevztahuje na PPL Sprint. Seznam  vybraných lokalit pro večerní doručování naleznete dle PSČ.  ZDE


 DHL, dříve (PPL Sprint)

- cena přepravy: 290 Kč s DPH
- cena dobírky:     30 Kč s DPH
- DHL, dříve (PPL Sprint) - lze přepravovat balíky od hmotnosti 50 kg do 500 kg
- platba za zboží probíhá převodem nebo v hotovosti řidiči; řidič Vám vystaví doklad o zaplacení;
- probíhají min. 2 pokusy o kontaktování příjemce před doručením zásilky;-
- při nezastižení Vás bude kontaktovat přepravní firma a dohodne nový termín dodání;
- telefonicky lze získat číslo k online sledování zásilky na internetu
- přepravce je povinen doručit zásilku za první uzamykatelné dveře (tato služba se vztahuje pouze na balíky nikoliv na paletovou přepravu)
- PPL Sprint - Zákazník je povinen při přebrání zásilky předat dopravci přepravní materiál na kterém byla zásilka doručována pod podmínkou smluvní pokuty 200Kč.PPL - nadrozměr

- cena přepravy: 139 Kč s DPH
- cena dobírky:     30 Kč s DPH  
- PPL - nadrozměr - lze přepravovat balíky od hmotnosti   do 50 Kg.
- platba za zboží probíhá převodem nebo v hotovosti řidiči; řidič Vám vystaví doklad o zaplacení;
- probíhají min. 2 pokusy o kontaktování příjemce před doručením zásilky;-
- při nezastižení Vás bude kontaktovat přepravní firma a dohodne nový termín dodání;
- telefonicky lze získat číslo k online sledování zásilky na internetu
- přepravce je povinen doručit zásilku za první uzamykatelné dveře (tato služba se vztahuje pouze na balíky nikoliv na paletovou přepravu)
- doručení probíhá mezi (8:00 - 18:00 hod.) 
- nově si lze přímo s dopravcem, poté co Vás kontaktuje, dohodnout den doručení Vaší zásilky a to v rozmezí následujících 7 dní
Přepravní služba nezajišťuje montáž výrobků.


PPL Parcelshop

- zboží doručíme na vámi vybrané místo, kde si zboží osobně vyzvednete a zaplatíte.
- kliknutím si vyberete jedno z téměř tisíce odběrních míst po celé ČR.
- cena přepravy: 63 Kč s DPH
- cena dobírky:   30 Kč s DPH
  

PPL / DHL, dříve (PPL Sprint)  - postup při přebírání zásilky:


- zkontrolujte, zda není obal výrobku poškozen. Pokud obal bude jevit známky poškození (např. bude protržený, rozlepený apod.), zboží nepřebírejte nebo převezměte s výhradou.
- zboží zasílané na paletách musí být zabaleno do ochranné folie a do kříže přelepeno firemní páskou inSPORTline. Pokud bude folie nebo páska porušena, pak zásilku přeberte s výhradou nebo nepřebírejte vůbec.
- v případě, že obal bude v pořádku, zboží zaplaťte a převezměte. Upozorňujeme, že podle podmínek dopravce nemůžete zboží před zaplacením a převzetím rozbalit  a  překontrolovat.
- pokud po rozbalení zjistíte poškození výrobku, neprodleně nás kontaktujte. Při rozbalení dbejte na to, abyste obal a vnitřní výplně rozbalováním nepoškodily, obal ve vlastním  zájmu nevyhazujte a nějakou dobu uschovejte.


DPD
 
- cena přepravy:   79 Kč s DPH   
- cena dobírky:     30 Kč s DPH
- platba za zboží a dodání probíhá dle standardních podmínek DPD
- lze přepravovat balíky od hmotnosti  0 Kg do 50 Kg.
- doručení probíhá mezi 8.00 - 18.00 hod.
- přepravce je povinen doručit zásilku za první uzamykatelné dveře (tato služba se vztahuje pouze na balíky nikoliv na paletovou přepravu)
přepravní služba nezajišťuje monáž výrobku.
 

 Česká pošta –  Balík do ruky:


- cena přepravy:   79 Kč  s DPH -  balík do ruky
- cena dobírky:     30 Kč  s DPH
- platba za zboží a dodání probíhá dle standardních podmínek České pošty


Česká pošta –  Balík na poštu:

- cena přepravy: 69 kč s DPH - balík na poštu
- cena dobírky  : 30 Kč s DPH 
- platba za zboží a dodání probíhá dle standardních podmínek České pošty
- doručení balíku na vybranou poštu následující pracovní den po podání. Zde lze zboží vyzvednout po dobu následujících 7 dnů.
- sms zprávou lze tuto dobu prodloužit až na 14 dnů.


Balík Na poštu - postup při přebírání zásilky:

- zákazník obdrží pouze číslo sledování zásilky a balík je možno vyzvednout do 7 dnů.
- adresát si může délku uschovaného balíku na České Poště prodloužit až na 15 dní zde.  


Balík Do ruky - postup při přebírání zásilky:

- zákazník obdrží pouze číslo sledování zásilky  a v případě jeho nezastižení je zákazník informován o balíku oznámenkou. Tento balík je možno vyzvednout do 7 dnů

- adresát si může délku uschovaného balíku na České Poště prodloužit až na 15 dní zde.   


Balík Nadrozměr

- Cena přepravy 79 Kč s DPH

- Cena dobírky: 30 Kč

- Lze přepravovat palety až do hmotnosti 500 Kg

- Zákazník je povinen při přebrání zásilky předat dopravci přepravní materiál na kterém byla zásilka doručována pod podmínkou smluvní pokuty 200Kč.


 Zásilkovna

- Cena přepravy 63 Kč s DPH

- Zboží je doručeno na Vámi zvolené odběrné místo Zásilkovny

- Zboží lze vyzvednout po dobu následujících 7 dnů. Během vánoční sezóny může být doba dočasně zkrácena na 5 dní.

- SMS zprávou lze tuto dobu prodloužit až na 21 dní. Tato služba může být před Vánoci dočasně pozastavena.

- Doručené zboží si můžete přímo na výdejním místě rozbalit a případně vrátit zpátky, pokud se vám z nějakého důvodu nebude zamlouvat. 

Osobní odběr na prodejnách

 

Objednané zboží je také možno si osobně vyzvednou na některé z kamenných prodejen:

- v Praze  5   - Hlubočepy

- v Praze 10  - Štěrboholy

- v Brně        - Bidláky     

- v Ostravě   - Hrabové

- ve Vítkově u Opavy

Služba osobního odběru na prodejnách , po předdchozí objednávce a rezervaci zboží na e-shopu je zcela zdarma(bez poplatku)

Možnost platit hotově nebo platební kartou


Dodací lhůta je od 1 do 3 pracovních dnů pro všechny způsoby doručení, není-li uvedeno jinak. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude skladem, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat. 


V případě, že bude zvolen osobní odběr na některé z kamenných prodejen, bude osobou prodávajícího společnost inSPORTline stores s.r.o.,

IČ: 247 72 143, se sídlem Strakonická 1151/2c, Hlubočepy, Praha 5, PSČ 150 00.
V tomto případě, stejně jako v případě doručení zboží prostřednictvím přepravce, platí ujednání těchto obchodních podmínek.Postup při přebírání zásilky:

- Zkontrolujte, zda není obal výrobku poškozen. Pokud obal bude jevit známky poškození (např. bude protržený, rozlepený apod.), zboží nepřebírejte nebo převezměte s výhradou.

- Zboží zasílané na paletách musí být zabaleno do ochranné folie a do kříže přelepeno firemní páskou inSPORTline. Pokud bude folie nebo páska porušena, pak zásilku přeberte s       výhradou nebo nepřebírejte vůbec.

- V případě, že obal bude v pořádku, zboží zaplaťte a převezměte. Upozorňujeme, že podle podmínek dopravce nemůžete zboží před zaplacením a převzetím rozbalit a překontrolovat.

- Pokud po rozbalení zjistíte poškození výrobku, neprodleně nás kontaktujte. Při rozbalení dbejte na to, abyste obal a vnitřní výplně rozbalováním nepoškodily, obal ve vlastním zájmu nevyhazujte a nějakou dobu uschovejte


7.Montáž a servis:


Ohledně montáže Vás bude do dvou pracovních dnů automaticky informovat naše servisní středisko, které se s Vámi domluví na termínu uskutečnění montáže. Montáž nikdy neprovádí smluvený přepravce. U vybraných produktů poskytujeme instalaci a seřízení výrobku zdarma u zákazníka. Instalaci a seřízení provádí specializovaný technik z okolí místa doručení. Termín instalace a seřízení si zákazník se servisním technikem dohodne individuálně. Montáž u kupujícího je vždy zajištěna jedním servisním technikem a je tedy nutné, aby kupující zajistil umístění zboží na místo, kde bude prováděna samotná montáž, případně aby kupující zajistil asistenční osobu či osoby asistující při přemístění zabaleného zboží na místo, kde bude montáž stroje provedena. U všech ostatních produktů lze objednat placenou montáž.Pokud si budete přát montáž u výrobku ,prosíme o info v poznámce u objednávky, kde napíšete( požaduji montáž výrobku),po zpracování objednávky Vás budeme kontaktovat a informovat vás o ceně montáže.Cena montáže se pohybuje v rozmezí 1000 - 1.500 Kč. Montáž zajišťuje specializovaná firma.

 


8. Změna přepravce

Dodavatel si vyhrazuje u konkrétní zásilky právo změny přepravce zboží a to v rámci optimalizace a zrychlení procesu dodání zboží zákazníkovi. 

 

9. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží:


Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez
jakékoliv sankce do 30-ti kalendářních dnů ode dne:

 

- uzavření smlouvy
- jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
- jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
- jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, pak ode dne převzetí první dodávky zboží.


Podmínky odstoupení od smlouvy:


odstoupení od smlouvy musí být písemné a zaslané  na adresu Čermenská 486, Vítkov 74901, okr. Opava.
Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy
odstupuje, od smlouvy lze odstoupit také prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který
naleznete zde na spodní straně této stránky. (po doručení tohoto odstoupení od smlouvy Vám bude zasláno potvrzení o jeho přijetí v textové podobě). Pokud bude zboží,
které budete vracet po odstoupení od smlouvy zpět prodávajícímu zabaleno v jiném obalu, ponese známky opotřebení nebo bude poškozené
či nekompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) má prodávající právo požadovat kompenzaci

 

 

- odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu (poštovné, balné či jiné
dopravné), a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

- uplatní-li zákazník (kupující) právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených

nákladů spojených s vrácením zboží
- peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš bankovní účet a to neprodleně po dodání všech podkladů,
například čísla účtu pro zaslání platby
- prodávající je povinen vrátit zákazníkovi (kupujícímu) zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Prodávající však
není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi (kupujícímu) dříve, než mu zákazník (kupující) zboží předá nebo prokáže,
že zboží prodávajícímu odeslal
- nárok na náhradu škody vzniklý na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní
cen
- v případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je
prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí
prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím
- je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací
podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Odstoupí-li zákazník (kupující) od smlouvy, tak zákazník (kupující) zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do
30-ti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Při odstoupení od smlouvy zákazník (kupující) zašle nebo předá zboží společně s průvodním dopisem zpět prodávajícímu a to:

- na adresu servisního oddělení Čermenská 486, Vítkov 74901, okr. Opava a to společně s průvodním dopisem a kopií faktury
- v provozovně prodávajícího (v kamenném obchodě v Praze, Brně, Ostravě, Vítkově).

 

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V
případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník (kupující) právo od smlouvy odstoupit. Zákazník (kupující) má právo na to, aby prodávající
bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka (kupujícího) buď
výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy
odstoupit. To neplatí, pokud zákazník (kupující) před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám
způsobil. Prodávající si vyhrazuje také právo na tiskové chyby.


 

10. Výměna velikosti zdarma:

 

V případě zakoupení zboží prostřednictvím eshopu s příznakem "výměna velikosti zdarma" poskytujeme možnost výměny zboží za jinou
velikost. Výměnu lze provézt pouze za variantu velikosti, která je skladem. Výměnu velikosti zdarma můžete využít jen jednou a podmínkou
je, že zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět, musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užívání, musí být
nepoškozené a kompletní.

Zboží zašlete zpět na adresu servisního oddělení (Seven Sport s.r.o., Čermenská 486, Vítkov 74901, okr. Opava)
společně s průvodním dopisem a kopií faktury. Tuto službu výměny velikost zdarma lze uplatnit do 30 dnů od převzetí zboží.

 

11. Reklamace, záruka a servis u zákazníka:

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:


- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

-zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Ustanovení uvedená výše v tomto bodě obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li dále uvedeno jinak.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace s Vámi vyřídíme individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit dodavateli. Informace o nejbližším servisním středisku Vám poskytneme telefonicky nebo emailem. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující (spotřebitel) právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace, a to včetně nákladů na dopravu reklamovaného zboží zpět k prodávajícímu. V případě neoprávněné reklamace nese veškeré nutné náklady kupující. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. U označených fitness modelů bude poskytována záruční lhůta 10 let na rám.


Servis u zákazníka - na vybrané produkty v ceně nad 8 990 Kč s DPH  zajišťujeme záruční servis u zákazníka. Tato výhoda se týká všech produktů s tím to označením


Záruka se nevztahuje na:

- vady vzniklé běžným používáním

- nesprávným použitím výrobku

- nesprávným skladováním


 

12.Reklamace a servis zboží, náhradní díly

 

K přednostem naší společnosti patří individuální přístup k zákazníkům. Aby byli naši zákazníci maximálně spokojení, snažíme se jim poskytnout ty nejlepší služby a servis. Pokud máte jakýkoliv problém s našim produktem neváhejte nás kontaktovat. Zde naleznete návod jak správně postupovat v případě servisního či reklamačního požadavku

 

Kontakty:

Reklamace:

telefon: +420 556 770 190+420 556 770 191 
email: reklamace@insportline.czjirina.mikusova@insportline.cz

 

Servis:

Martin Dobroucký
mobil:  +420 604 853 019
email: servis@insportline.czmartin.dobroucky@insportline.cz

Náhradní díly:
mobil: +420 734 230 810, 
email: tomas.buchwald@insportline.cz


Reklamace:

Nikdo není neomylný, a tak se může stát, že se někdy něco pokazí. Pokud Vás potkala taková nepříjemnost u našich výrobků, oznamte nám tuto skutečnost a vzniklou situaci budeme řešit v co nejkratším termínu. Našim zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc i v případě nepříjemných záležitostí.

 - reklamace se vztahuje na vadné zboží, vzniklé škody, nesrovnalosti s parametry (barva, typ, velikost), škrábance, kvalita povrchu.

 Pokud chcete odstoupit od smlouvy, lze to provést zasláním písemného odstoupení od smlouvy na adresu sídla prodávajícího (viz níže)

 Podmínky odstoupení od smlouvy: 

odstoupení od smlouvy musí být písemné a zaslané na adresu Čermenská 486, Vítkov 74901, okr. Opava. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje,  (po doručení tohoto odstoupení od smlouvy Vám bude zasláno potvrzení o jeho přijetí v textové podobě).

 

Pokud zboží ponese známky opotřebení nebo bude poškozené či nekompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) má prodávající právo požadovat kompenzaci.

 

 - odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu (poštovné, balné či jiné dopravné), a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

 

- uplatní-li zákazník (kupující) právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží

 

- peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš bankovní účet a to neprodleně po dodání všech podkladů, například čísla účtu pro zaslání platby

 

- prodávající je povinen vrátit zákazníkovi (kupujícímu) zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi (kupujícímu) dříve, než mu zákazník (kupující) zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal

 

- nárok na náhradu škody vzniklý na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny

 

- v případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím

 

- je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 Odstoupí-li zákazník (kupující) od smlouvy, tak zákazník (kupující) zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

 Při odstoupení od smlouvy zákazník (kupující) zašle nebo předá zboží společně s průvodním dopisem zpět prodávajícímu a to:

 

 - na adresu servisního oddělení Čermenská 486, Vítkov 74901, okr. Opava a to společně s průvodním dopisem a kopií faktury.

 

 Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník (kupující) právo od smlouvy odstoupit. Zákazník (kupující)  má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka (kupujícího) buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník (kupující) před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Prodávající si vyhrazuje také právo na tiskové chyby. 

Důležité upozornění: Reklamaci zboží je nutné uplatňovat v místě zakoupení zboží. Veškeré zboží zakoupené prostřednictvím e-shopu zasílejte společně s fakturou a vytištěným,vyplněným reklamačním formulářem na adresu - SEVEN SPORT s.r.o. Čermenská 486, 749 01 Vítkov.

 

Faktura je zasíláná elektronicky na emailovou adresu do dvou dnů od odesílání zboží.

 

Zde si stáhněte reklamační formulář,po vyplnění vytiskněte a odešlete spolu s fakturou a zbožím.

 

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

 

SERVIS:

Pokud si s některým z našich produktů nevíte rady a máte problém s jeho kompletací, seřízením, údržbou nebo Vám bylo zboží doručeno v rozporu s uváděnými parametry, kontaktujte nás a rádi Vám pomůžeme vzniklý problém vyřešit.

Servis:

Martin Dobroucký
mobil:  +420 604 853 019
email: servis@insportline.czmartin.dobroucky@insportline.cz

Náhradní díly:
mobil: +420 734 230 810, 
email: tomas.buchwald@insportline.cz


 

13. Další práva a povinnosti smluvních stran:

 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského
zákoníku.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a
dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

Řešení spotřebitelských sporů najdete zde na těchto stránkách: Řešení sporů online


 

14. Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí jak v případě zakoupení zboží od Firmy Tomáš Věntus(newSport.czjako  zproztředkovatel nákupu zboží od společností:

- Insportline Stores s.r.o. Strakonická 1151/2c  Ič.24772143,Dič.CZ24772143, Praha 5, 150 00, prodejny Praha, Ostrava, Brno

- Seven Sport s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, Praha 3, 130 00, IČ 26847264 DIČ CZ26847264