Reklamace, odstoupení od smlouvy, výměna zboží, servis zboží, náhradní díly


K přednostem naší společnosti patří individuální přístup k zákazníkům. Aby byli naši zákazníci maximálně spokojení, snažíme se jim poskytnout ty nejlepší služby a servis. Pokud máte jakýkoliv problém s našim produktem neváhejte nás kontaktovat. Zde naleznete návod jak správně postupovat v případě odstoupení od smlouvy, výměny velikosti, servisního či reklamačního požadavku.


Kontakty:


Reklamace:
telefon: +420 556 770 190+420 556 770 191 
email: reklamace@insportline.czjirina.mikusova@insportline.cz

Servis:
Martin Dobroucký

mobil:  +420 604 853 019
email: servis@insportline.czmartin.dobroucky@insportline.cz

Náhradní díly:
mobil: +420 734 230 810
email: tomas.buchwald@insportline.cz

Vedoucí oddělení:
Radek Verešpej
mobil : +420 734 559 629
email: vedouci.reklamaci@insportline.czradek.verespej@insportline.cz
 

 

Pokud chcete odstoupit od smlouvy, lze to provést zasláním písemného odstoupení od smlouvy na adresu sídla prodávajícího (viz níže)

 

Podmínky odstoupení od smlouvy 

 

odstoupení od smlouvy musí být písemné a zaslané na adresu Čermenská 486, Vítkov 74901, okr. Opava. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje,  (po doručení tohoto odstoupení od smlouvy Vám bude zasláno potvrzení o jeho přijetí v textové podobě).

Pokud zboží ponese známky opotřebení nebo bude poškozené či nekompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) má prodávající právo požadovat kompenzaci.

 

- odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu (poštovné, balné či jiné dopravné), a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

- uplatní-li zákazník (kupující) právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží

- peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš bankovní účet a to neprodleně po dodání všech podkladů, například čísla účtu pro zaslání platby

- prodávající je povinen vrátit zákazníkovi (kupujícímu) zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi (kupujícímu) dříve, než mu zákazník (kupující) zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal

- nárok na náhradu škody vzniklý na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny

- v případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím

- je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Odstoupí-li zákazník (kupující) od smlouvy, tak zákazník (kupující) zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Při odstoupení od smlouvy zákazník (kupující) zašle nebo předá zboží společně s průvodním dopisem zpět prodávajícímu a to:

 

- na adresu servisního oddělení Čermenská 486, Vítkov 74901, okr. Opava a to společně s průvodním dopisem a kopií faktury.

 

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník (kupující) právo od smlouvy odstoupit. Zákazník (kupující)  má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka (kupujícího) buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník (kupující) před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Prodávající si vyhrazuje také právo na tiskové chyby. 

 

Reklamace

 

Nikdo není neomylný, a tak se může stát, že se někdy něco pokazí. Pokud Vás potkala taková nepříjemnost u našich výrobků, oznamte nám tuto skutečnost a vzniklou situaci budeme řešit v co nejkratším termínu. Našim zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc i v případě nepříjemných záležitostí.

 

- reklamace se vztahuje na vadné zboží, vzniklé škody, nesrovnalosti s parametry (barva, typ, velikost), škrábance, kvalita povrchu.Důležité upozornění: Reklamaci zboží je nutné uplatňovat v místě zakoupení zboží. Veškeré zboží zakoupené prostřednictvím e-shopu zasílejte společně s fakturou a vytištěným,vyplněným reklamačním formulářem na adresuSEVEN SPORT s.r.o. Čermenská 486, 749 01 Vítkov.

Faktura je zasíláná elektronicky na emailovou adresu do dvou dnů od odesílání zboží.


Zde si stáhněte reklamační formulář,po vyplnění vytiskněte a odešlete spolu s fakturou a zbožím.


Reklamační formulářVýměna velikosti zdarma, vrácení zboží do 30 dnů

 

V případě zakoupení zboží prostřednictvím eshopu s příznakem "výměna velikosti zdarma" poskytujeme možnost výměny zboží za jinou velikost. Výměnu lze provézt pouze za variantu velikosti, která je skladem. Výměnu velikosti zdarma můžete využít jen jednou a podmínkou je, že zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět, musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užívání, musí být nepoškozené a kompletní.

Zboží zašlete zpět na adresu servisního oddělení (Seven Sport s.r.o., Čermenská 486, Vítkov 74901, okr. Opava) společně s průvodním dopisem a kopií faktury. Tuto službu výměny velikost zdarma lze uplatnit do 30 dnů od převzetí zboží.


Servis


Pokud si s některým z našich produktů nevíte rady a máte problém s jeho kompletací, seřízením, údržbou nebo Vám bylo zboží doručeno v rozporu s uváděnými parametry, kontaktujte nás a rádi Vám pomůžeme vzniklý problém vyřešit.


Servis:
Martin Dobroucký

mobil:  +420 604 853 019
email: servis@insportline.czmartin.dobroucky@insportline.cz

Náhradní díly:
mobil: +420 734 230 810
email: tomas.buchwald@insportline.cz